גרי בילו עם יצחק נבון - נשיאה החמישי של מדינת ישראל ורעייתו - מירי שפיר